Algemene voorwaarden

 

Onze facturen dienen, uitgezonderd anders overeen gekomen, contant betaald te worden.

Indien storting wordt toegestaan, dient de verschuldigde som uiterlijk na 30 dagen betaald te zijn. 

Na de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd zijn vanaf de eerstvolgende dag.  Bovendien wordt het bedrag, ten titel van verhogingsbeding, forfaitair verhoogd met 10% en met een minimum van € 25. 

Betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van AAO. 

Klachten worden slechts aanvaard binnen de 3 dagen na het uitvoeren van de werken.  De firma is niet verantwoordelijk voor schade aangericht door eventuele nieuwe plagen van ongedierte waarop garantie was gegeven, zij verbindt er zich slechts toe het probleem opnieuw te bestrijden. 

Bij zwam- en memelbestrijding geldt de garantie enkel indien de behandelde stukken tijdens deze periode niet meer onderhevig zijn aan vocht.

Behandeld hout mag niet meer afgeslist worden.

Bij het gebruik van lokaas is de klant zelf verantwoordelijk voor het opruimen van deze producten nadat het probleem is opgelost (tenzij anders bepaald).Dit afval wordt beschouwd als KGA.

Garantie betekent:geen uurloon noch materiaal, wel verplaatsingsonkosten.

Parkeerkost (en eventueel boete) zijn niet in de kostenraming voorzien. Zij zijn ten laste van de klant en worden bij de factuur bijgevoegd. 

Jaarcontracten worden na afloop automatisch verlengd (tenzij anders bepaald).  Zij moeten worden opgezegd schriftelijk (mail of brief) voor de aanvang van de eerste beurt van de verlenging.  De totaalfactuur wordt altijd verzonden na de eerste beurt van de verlenging (tenzij anders bepaald).  

Door zijn bestelling aanvaardt de medecontractant de toepassing van onze algemene voorwaarden

 

Home