Preventietips muizen en ratten

Zelfs het meest solide huis heeft zijn zwakke punten.  Toch is het belangrijk dat alle spleten van meer dan 8 mm gedicht worden of voorzien van fijnmazig metaalgaas.  Ik denk dan aan spleten onder deuren, de openingen tussen kelderroosters, ventilatieopeningen,...

Muizen zijn ook in staat tegen loodrechte ruwe wanden op te klimmen.  Een 20 cm brede strook met harde, gladde verf of metaal kan dit voorkomen.  Ook moet men op bomen en andere planten letten die hoog tegen de muren op groeien.

Op dakterrassen en in tuintjes kan men best afval in afgesloten containers plaatsen.

Ook het voedsel van kippen, konijnen, cavia's, duiven,... trekt muizen aan.

Voor ratten gelden dezelfde maatregelen.  Zij hebben wel grotere openingen nodig om binnen te geraken.

Dikwijls doen ze dit ook via het rioolsysteem.  Dit wijst dan op mogelijke breuken in leidingen of slechte aansluitingen.  De enige oplossing is dan deze problemen op te sporen en te herstellen.

Contact   Home   Info en bestrijding muizen   Info en bestrijding ratten