Ratten

Bruine rat 001.jpg Bruine Rat (rattus norvegicus)

Bruine ratten komen voor in woningen, opslagplaatsen, stallen,... waarbij ze een voorkeur hebben voor vochtige plaatsen. Ze vertoeven ook in rioolstelsels waar ze leven van weggespoeld keukenafval. Een rattenplaag in een bepaalde buurt wijst meestal op rioolratten die zich verspreiden na een breuk in een leiding of bij wegenwerken waar de riolering een tijdje open ligt.

Bruine ratten zijn alleseters die zowel plantaardig als dierlijk voedsel eten. Ze durven ook eendenjongen en kuikens pakken.  Evenals de Huismuizen speelt ook de knaagschade en de verontreiniging met urine en uitwerpselen een grote rol.

In rattenurine kunnen ziektekiemen voorkomen die een risico voor mens en dier kunnen betekenen.

Bruine ratten leven meestal in groepen.  Ze kunnen het hele jaar door werpen.

Ze zijn zeer schuw en bewegen zich altijd langs wanden en muren.

 

zwarte rat 001.jpg

De zwarte rat (rattus rattus)

De zwarte rat komt in de steden minder voor. Ze hebben een voorkeur voor drogere plaatsen bvb hooizolders.  Ze vormen een serieus probleem voor de landbouwers.

 

 

 

Bestrijding ratten

Evenals bij de muizen worden ratten meestal bestreden met vergiftigd lokaas.  Dit wordt eveneens geplaatst in bait-stations (grote modellen) of los waar het mogelijk is (bvb kruipruimten). De opname verschilt van muizen omdat ratten verzamelaars zijn en dus bij voorkeur het lokaas meenemen om op een rustige plaats te verorberen. 

Ook hier is de keuze van het lokaas belangrijk.  Ratten hebben andere voorkeuren dan muizen.   Meestal is een controlebeurt na 14 dagen nodig.

 

Contact   Home   Preventietips